PHP array_diff函数

PHP array_diff函数——计算数组的差集,array_diff函数可计算数组的差集。返回一个数组,该数组包括了所有在被比较数组中,但是不在任何其他参数数组中的值,键名保持不变,array_diff()函数仅检查多维数组中的一维。

PHP array_diff函数 语法

array array_diff ( array array1, array array2 [, array ...])

array1为必选参数,被比较的数组;array2为必选参数,用来做比较的数组;array为可选参数,用来做比较的数组,可有多个。

PHP array_diff函数 示例本示例应用array_diff()函数来计算两个数组的差集。代码如下:

<?php
$array1 = array("asp" => "极客笔记", "php" => "极客笔记2", "java" => "深入浅出");
                                //声明数组$array1
$array2 = array("asp" => "极客笔记", "deepinout", "深入浅出");  //声明数组$array2
$result = array_diff ($array1, $array2); //应用array_diff()函数计算数组$array1 和$array2 的差集
print_r($result);                       //输出计算后的差集
?>

本示例的运行结果为:

Array
(
  [php] => 极客笔记2
)
赞(0)
未经允许不得转载:极客笔记 » PHP array_diff函数
分享到: 更多 (0)

评论 抢沙发

 • 昵称 (必填)
 • 邮箱 (必填)
 • 网址