Redis BITPOS命令

BITPOS key bit [start] [end]

可用版本: >= 2.8.7

时间复杂度: O(N),其中 N 为位图包含的二进制位数量

返回位图中第一个值为 bit 的二进制位的位置。

在默认情况下, 命令将检测整个位图, 但用户也可以通过可选的 start 参数和 end 参数指定要检测的范围。

Redis BITPOS命令 返回值

整数回复。

Redis BITPOS命令 代码示例

127.0.0.1:6379> SETBIT bits 3 1    # 1000
(integer) 0

127.0.0.1:6379> BITPOS bits 0
(integer) 0

127.0.0.1:6379> BITPOS bits 1
(integer) 3
赞(0)
未经允许不得转载:极客笔记 » Redis BITPOS命令
分享到: 更多 (0)

评论 抢沙发

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址